32 bit ile 64 bit arasındaki fiziksel fark transitor sayısıyla alakalıdır.

Transistör yan yana birleştirilmiş iki PN diyodundan oluşan, girişine uygulanan sinyali yükselterek akım ve gerilim kazancı sağlayan, gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken bir devre elemanıdır. 

32 bitlik mimaride 0 ile 4.294.967.295 iken 64 mimaride tanımlanabilir sayı aralığı 0 ile 18.446.744.073.709.551.615'dir.

32 bit ile 64 bit arasındaki aralığın bu derece büyük olması hem matematiksel hesaplamalardaki verimlilik hem de ondalık hassasiyet açısından oldukça önemlidir.